Bright Future

Hrvatski HR English EN

Imate pitanje?

Obratite nam se s povjerenjem.

BRIGHT FUTURE agencija je za posredovanje pri zapošljavanju i agencija za ustupanje radnika. 
POSLODAVCIMA nudimo mogućnost pronalaska radnika iz azijskih država, kao i iz balkanskih.
RADNICIMA nudimo mogućnost pomoći pri zaposlenju uz naš mjesečni paket, a zapošljavamo na području i Republike Hrvatske i Njemačke.

Prijaviti se mogu državljani Crne Gore, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Prijava je jednostavna, samo ispunite obrazac na ovome linku i kontaktirat ćemo vas u vezi radnih mjesta dostupnih za vaše iskustvo te pokušati što prije pronaći idealan posao za vas.
Trenutačno imamo otvorena radna mjesta za rad u Njemačkoj. Ako ste od već objavljenih oglasa izabrali radno mjesto za koje se želite prijaviti, prijavu izvršite na ovome linku.

Izdvajamo se kroz edukaciju i trening centar za strane radnike.

BRIGHT FUTURE ističe se kroz svoj jedinstveni pristup zapošljavanju stranih radnika. Naša predanost edukaciji i razvoju vještina naših kandidata u zemljama iz kojih ih regrutiramo ključna je razlika koja nas izdvaja od ostalih kompanija.

Naš pristup temelji se na osiguranju da naši kandidati budu potpuno opremljeni za obavljanje radnih zadataka sukladno europskim standardima. U našem trening centru nudimo sveobuhvatnu edukaciju koja osigurava da naši radnici budu spremni i kvalificirani za uspješan i učinkovit rad u europskom radnom okruženju.

Naša posvećenost obrazovanju i razvoju naših kandidata čini nas pouzdanim partnerom za sve poslodavce koji traže visokokvalitetne strane radnike. Bright Future ne samo da regrutira strane radnike, već ih i transformira u stručnjake spremne za izazove europskog tržišta rada.

Proces zaposlenja stranih radnika u Hrvatskoj može biti prilično dugotrajan. Važno je razumjeti vremenske okvire i procedure kako biste bili pripremljeni na sve korake.

  1. Test tržišta rada: Prvi korak je provođenje testa tržišta rada. Trenutačno, ovaj proces traje do 15  dana.
  2. Zahtjev za Dozvolu za boravak i rad: Nakon odobrenja testa tržišta rada, potrebno je predati zahtjev za Dozvolu za boravak i rad. Vrijeme čekanja na izdavanje ove dozvole varira ovisno o policijskoj postaji u kojoj je zahtjev predan i može trajati između 20 i 75 dana.
  3. Izdavanje ulazne vize: Nakon što dobijete Dozvolu za boravak i rad, sljedeći korak je izdavanje ulazne vize za vaše radnike. Ovdje je još potrebno sačekati dodatnih 30 dana. Također, postoji mogućnost da zahtjev za vizu bude odbijen.
  4. Kupovina avionske karte: Radnici mogu kupiti avionske karte za dolazak u Hrvatsku tek nakon što dobiju vizu, što dodatno traje između 5 i 10 dana.

Kao rezultat ovih koraka, u najboljem slučaju, vaši strani radnici bit će spremni za rad na radnom mjestu tek nakon 60 dana od pokretanja postupka zapošljavanja. Važno je napomenuti da ovi vremenski okviri mogu varirati ovisno o mnogim čimbenicima, uključujući specifične okolnosti svakog pojedinog zahtjeva.

Također, treba uzeti u obzir vrijeme koje je potrebno poslodavcu da odabere najbolje radnike iz ponuđenih opcija kako bi se osiguralo uspješno zapošljavanje. Ovo su ključni koraci u procesu zaposlenja stranaca u Hrvatskoj, a pravilno planiranje i praćenje ovih rokova može biti od velike pomoći.

Važno je upoznati se sa Zakonom o strancima.

Zakon o strancima u Republici Hrvatskoj predstavlja ključni pravni okvir koji uređuje prava i obveze stranih državljana koji borave u zemlji. Ovaj zakon obuhvaća brojne aspekte, uključujući uvjete za ulazak i boravak stranaca, postupke za izdavanje viza, radnih dozvola te boravišnih i privremenih boravišnih dozvola.

Hrvatski Zakon o strancima također definira postupke za azil i prava izbjeglica, pružajući zaštitu onima koji traže utočište u zemlji. Ujedno osigurava i prava državljana Europske unije koji borave u Hrvatskoj, što dodatno pridonosi njegovoj sveobuhvatnosti.

Ovaj pravni okvir sadrži i odredbe koje se odnose na zabranu nezakonitog prelaska granica i protuzakonite boravke stranaca, čime se osigurava sigurnost i zakonitost u kontekstu migracije.

ZAKON O STRANCIMA

Članak 251.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 920,00 eura kaznit će se za prekršaj poslodavac – pravna osoba koja:

1. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku ugovora o radu ili o prestanku postojanja drugih uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad (članak 95.)

2. u propisanom roku ne obavijesti policijsku upravu odnosno policijsku postaju o promjeni smještaja (članak 104. stavak 9.)

3. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva (članak 117. stavak 2.)

4. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad za dugoročnu mobilnost (članak 120. stavak 6.)

5. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku ugovora o radu te prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad »EU plava karta« (članak 128. stavak 3.)

6. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o upućivanju radnika na rad izvan mjesta boravišta odnosno prebivališta u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 90 dana (članak 178. stavak 4.)

7. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o upućivanju radnika na rad u drugu državu članicu EGP-a (članak 178. stavak 5.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 390,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 60,00 do 390,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac – fizička osoba koja:

1. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku ugovora o radu ili o prestanku postojanja drugih uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad (članak 95.)

2. u propisanom roku ne obavijesti policijsku upravu odnosno policijsku postaju o promjeni smještaja (članak 104. stavak 9.)

3. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva (članak 117. stavak 2.)

4. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad za dugoročnu mobilnost (članak 120. stavak 6.)

5. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku ugovora o radu te prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad »EU plava karta« (članak 128. stavak 3.)

6. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o upućivanju radnika na rad izvan mjesta boravišta odnosno prebivališta u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od 90 dana (članak 178. stavak 4.)

7. nije u propisanom roku obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o upućivanju radnika na rad u drugu državu članicu EGP-a (članak 178. stavak 5.).

We offer services to find the ideal job for candidates and to discover the perfect employees for employers. To assist you, please fill out the forms on our website.

Currently, we are hiring and facilitating the employment of workers from:

Asian countries: India, Nepal, Egypt, Sri Lanka, the Philippines, Bangladesh, Vietnam, Kazakhstan, or Uzbekistan. Individuals from Asian countries can leave their details through the form, and we will contact them as soon as possible.

Balkan countries: Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, and North Macedonia.
Individuals from Balkan countries interested in jobs in Germany can apply through the available form. (Osobe iz balkanskih zemalja koje su zainteresirane za posao u Njemačkoj mogu se prijaviti putem dostupnog obrasca.)

Employers in search of workers can also express their needs through the form. (Poslodavci koji traže radnike mogu također izraziti svoje potrebe putem obrasca.)

Note:
It is important for us to emphasize transparency, ethical approaches, and compliance with legal guidelines in all our business activities. Open communication with all our users is crucial, and the employment processes are designed to be transparent and fair.

EMPLOYMENT SUPPORT SERVICES

At Bright Future, we are dedicated to providing comprehensive assistance in your job search journey. By completing the form, expect a prompt response from our team.

Our offerings include:

  • Professional CV Assistance: Crafting a standout CV tailored to your strengths and experiences.

  • Certification (EU and HR): We cooperate with a well-known university in Zagreb and offer HR and EU certification and training for jobs in construction, forestry, agriculture, communal services, wood industry, food industry and many other jobs.
  • Learning Resources: Access to learning materials to help you seamlessly adapt to your new home and workplace.

  • Online Presence Boost: Showcase your professional profile by having your CV published on our website for potential employers to discover.

  • Video Enhancement and Social Media Exposure: Elevate your visibility by having your video professionally edited and shared on our social media platforms.

PRICING:
After you fill out the form, and in order for us to provide you full service, you will pay our services €50 (one-time payment).
After that, avail our services at a nominal fee of €10 per month for your advertising needs.

We understand the significance of a strong support system during your job search, and our goal is to ensure your success in finding the right opportunity.

Effortless Payment and Seamless Service Activation:

Simply scan the provided code using your mobile banking application to make payment for our services. Once we receive your completed form and confirmation of payment, we will promptly initiate contact and extend our full support.

Rest assured, your trust in us is the key to unlocking swift employment opportunities with Bright Future. Let us guide you towards securing your ideal job as quickly as possible.

Bright Future uplata

BRIGHT FUTURE is a global placement agency based in the vibrant city of Zagreb, Croatia, with a worldwide reach. We specialize in recruiting candidates primarily from Asia and facilitating placements in various European destinations. To achieve our goal and recruit qualified workers, we opened our office in Kathmandu, Nepal.

Our agency operates from Zagreb, Croatia, but our impact extends far beyond national borders. We have a strong presence in the global job market, connecting skilled candidates with opportunities across Europe. Bright Future is your bridge to international talent and employment solutions.

Writing an effective CV (Curriculum Vitae) is crucial for job applications. Keep it concise and impactful:

1. Contact Information: Include your name, phone number, email, and location.
2. Summary: Write a brief profile highlighting your skills, experience, and career goals.
3. Work Experience: List jobs in reverse chronological order, starting with the most recent. Include job titles, companies, dates, and key responsibilities.
4. Education: Mention your degrees, institutions, graduation dates, and relevant coursework or honors.
5. Skills: Highlight your key skills, such as technical abilities, languages, or certifications.
6. Achievements: Showcase any awards, achievements, or significant projects.
7. References: You can mention “Available upon request.”
8. Formatting: Use a clean, professional format with bullet points for clarity.
9. Proofread: Check for errors in grammar and spelling.
10. Tailor: Customize your CV for each job application, emphasizing skills and experiences relevant to the position.

Remember, a well-structured and tailored CV greatly improves your chances of landing the job you desire.

For more help, please send your basic information to: sangita@brightfuture.hr.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Back to top