POSLODAVCI

Pronađite svog idealnog zaposlenika putem naše agencije!

  • najveći dio naših resursa ulažemo upravo u edukaciju i programe osposobljavanja radnika u njihovim zemljama

  • garantiramo za kvalitetu radnika što se tiče motiviranosti, znanja, vještine i komunikacije na engleskom jeziku

  • nudimo kompletnu uslugu posredovanja, od pronalaska kandidata do podnošenja zahtjeva za Dozvolu za boravak i rad do osiguravanja prijevoza radnika do poslodavca

  • simbolične jednokratne cijene za posredovanje pri zapošljavanju 

  • visoko motivirani kandidati s adekvatnim znanjem i radnim iskustvom i željni stjecanja novih znanja i vještina i napredovanja u struci

  • psihički i fizički spremni za poziciju za koju se kandidiraju, uljudni prema suradnicima i odgovorni prema opremi i materijalima

  • fleksibilni prema potrebama poslodavca što se tiče radnog vremena i smještaja i spremni na primanja koje si poslodavac može priuštiti 

razgovor

Razgovor za posao s kandidatom

Za vas organiziramo razgovor za posao s kandidatom preko Zoom ili Teams platforme. Sa svim našim kandidatima je prethodno napravljeno nekoliko razgovora i savjetovanja u vezi zaposlenja i vama će biti preporučeni samo oni za koje mi na osnovu vašeg zahtjeva za radnicima, smatramo da će biti na dobrobit vašem poslovanju. Sa svim našim kandidatima je prethodno napravljeno nekoliko razgovora i savjetovanja u vezi zaposlenja i vama će biti preporučeni samo oni za koje mi na osnovu vašeg zahtjeva za radnicima, smatramo da će biti na dobrobit vašem poslovanju.

obuka

Trening i obuka radnika

Za vas organiziramo razgovor za posao s kandidatom preko Zoom ili Teams platforme. Sa svim našim kandidatima je prethodno napravljeno nekoliko razgovora i savjetovanja u vezi zaposlenja i vama će biti preporučeni samo oni za koje mi na osnovu vašeg zahtjeva za radnicima, smatramo da će biti na dobrobit vašem poslovanju. Sa svim našim kandidatima je prethodno napravljeno nekoliko razgovora i savjetovanja u vezi zaposlenja i vama će biti preporučeni samo oni za koje mi na osnovu vašeg zahtjeva za radnicima, smatramo da će biti na dobrobit vašem poslovanju.

Pronalazak idealnog zaposlenika

Za vas organiziramo razgovor za posao s kandidatom preko Zoom ili Teams platforme. Sa svim našim kandidatima je prethodno napravljeno nekoliko razgovora i savjetovanja u vezi zaposlenja i vama će biti preporučeni samo oni za koje mi na osnovu vašeg zahtjeva za radnicima, smatramo da će biti na dobrobit vašem poslovanju.

0
Klijenata
0
Radnika
0
Partnera
0